Scientific Conferences of Ukraine, UNIVERSITY LIBRARY AT THE NEW STAGE OF SOCIAL COMMUNICATIONS DEVELOPMENT

Font Size: 
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В РОБОТІ ВІДДІЛУ КОМПЛЕКТУВАННЯ БІБЛІОТЕКИ ВНЗ
M. M. Bukhalo

Last modified: 2016-07-20

Abstract


Інформатизація освіти неминуче вимагає інтенсивного зростання потреб вищої школи в електронних інформаційних ресурсах. Поточне комплектування ними є нагальним завданням університетських бібліотек, що прагнуть задовольнити потреби сучасних користувачів.
Процес переходу від аналогової класичної бібліотеки до гібридної передбачає впровадження процесів автоматизації бібліотек. Одним з головних кроків у цьому напрямку для відділу комплектування є штрих-кодування бібліотечного фонду.

Keywords


автоматизація бібліотек; Штрих-кодування; «ІРБІС»; Реалізація електронної картотеки;