Presentations and Authors


Last name A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All
Track:
 
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИТАЧІВ В БІБЛІОТЕЦІ ДНУЗТ PDF (Українська)
Helen Petrenko
БАГАТОТЕРМІНАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ БЕЗДИСКОВИЙ ПК PDF (Русский)
Anatoliy Kosolapov, Yuriy Stoliarchuk, Anton Matsiuk
БІБЛІОГРАФІЧНІ БАЗИ ДАНИХ АГЕНТСТВА «МАТРІКС ПРЕС» PDF (Русский)
Tatyana I. Berezna, Olena P. Kyslova
БІБЛІОМЕТРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ ВНЗ PDF (Українська)
Liudmyla Savenkova, Valentina Volynets
БІБЛІОТЕКА ВНЗ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ PDF (Українська)
Tetyana O. Kolesnykova
БІБЛІОТЕКА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА МОЖЛИВОСТІ PDF (Русский)
Ihor Seleznov
БІБЛІОТЕКИ ВНЗ: РЕГІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF (Українська)
Tatyana O. Kolesnykova
БІБЛІОТЕКИ ФРАНЦІЇ: ДОСВІД ТА ЗДОБУТКИ PDF (Українська)
Olena L. Stepaniuk
БІБЛІОТЕЧНА ІМІДЖЕЛОГІЯ ЯК ПРОФЕСІЙНА ІННОВАЦІЯ PDF (Українська)
Tamara M. Kostyrko
БІБЛІОТЕЧНІ БЛОГИ ЯК КАНАЛИ МІЖБІБЛІОТЕЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF (Українська)
helen Maryina
БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ PDF (Русский)
Tetiana V. Bobakova
ВАЖЕЛІ ВПЛИВУ ПРИ ФОРМУВАННІ ІНСТИТУЦІЙНОГО РЕПОЗИТАРІЮ PDF (Українська)
Nadiya Khoroshylova
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЧИТАЛЬНОГО ЗАЛУ: АНАЛІЗ АНКЕТ КОРИСТУВАЧІВ PDF (Українська)
Nataliia Cherepkova
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТУ БІБЛІОТЕКИ PDF (Українська)
Catharine Nacharian
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА ЯК РІЗНОВИД ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ БІБЛІОТЕК ВНЗ PDF (Українська)
Irina Ivanivna Makeeva
ДО ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ ЕВОЛЮЦІЇ БІБЛІОТЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА PDF (Українська)
Olena B. Shvydka
ДОСВІД РОБОТИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДНУЗТ В КОРПОРАТИВНИХ ПРОЕКТАХ PDF (Українська)
Inna Anatoliivna Popovych
ДУХОВНО-МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ПРАВОСЛАВНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ: МАТЕРІАЛИ ЦЕНТРУ ПРАВОСЛАВНОЇ КУЛЬТУРИ «Лествиця» м ДНІПРОПЕТРОВСЬКА PDF (Русский)
Helen Sobko
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ КОМУНІКАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ГАЛУЗІ PDF (Українська)
Olga Lesiuk
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА ДНУЗТ: ПОЧАТОК ШЛЯХУ PDF (Українська)
Olena Matveyeva
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА В МДІМВ PDF (Русский)
Viktor Mizin
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ НАПРЯМУ "ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА" PDF (Українська)
Serhei M. Yashanov
ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА “CULONLINE” PDF (Українська)
Serhei Pushkarov
ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ БІБЛІОТЕКИ ВНЗ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ, ПЕРЕВАГИ. PDF (Русский)
Alla Lysenko
ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В СИСТЕМІ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАЛУЗІ PDF (Українська)
Nataliia B. Havrysh
ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ДОУНБ: ПРІОРИТЕТИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ PDF (Русский)
Anna Krupij
ЖУРНАЛЬНИЙ ФОНД БІБЛІОТЕКИ ЯК ВАЖЛИВА РЕСУРСНА БАЗА ДЛЯ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ PDF (Українська)
Iryna V. Zhurba
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УНІВЕРСИТЕТУ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ PDF (Русский)
Vira Vasilivna Hrosova
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В СИСТЕМІ БЮДЖЕТУВАННЯ БІБЛІОТЕК PDF (Українська)
Valentyna Mykolaivna Shevchenko
ІНСТИТУЦІЙНІ РЕПОЗИТАРІЇ, ЯК ПОШТОВХ ДО НОВИХ БІБЛІОМЕТРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ PDF (Українська)
Serhei Nazarovets
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ В БІБЛІОТЕЦІ ДонНУЕТ PDF (Українська)
Valentyna Balioz
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ БІБЛІОТЕКОЮ КРИВОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ PDF (Українська)
A. M. Vinyar
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРИ, ТЕХНОЛОГІЇ PDF (Українська)
Valeriy M. Bebyk
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ МОДЕРНИ БІБЛІОТЕКИ ЮРИДИЧНОГО ВУЗУ PDF (Українська)
Yulya Viktorivna Pasmor
КНИГОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЯК ШЛЯХ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЧИТАЧІВ PDF (Русский)
Marina Olegivna Yarosh
КОМУНІКАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА ІНФРАСТРУКТУРА БІБІЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІФНОГО ЦЕНТРУ ДОННТУ PDF (Українська)
Nataliia Oleksandrivna Tkachenko, Viktoriy Voropaieva
КРАЄЗНАВЧІ РЕСУРСИ – ЦІННЕ ДЖЕРЕЛО НАПОВНЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК У СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF (Українська)
Marina Kuznetsova
МЕТОДИКА СИСТЕМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЯК НАУКОВО МЕТОДИЧНА ОСНОВА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПОРТАЛУ «КОНСОРЦІУМ БІБЛІОТЕК УКРЗАЛІЗНИЦІ» PDF (Українська)
Anatoliy A. Kosolapov
МІЖКУЛЬТУРНА КАМУНІКАЦІЯ В ДИСКУРСІ ПОСТСУЧАСНОСТІ PDF (Русский)
Tetiana Vlasova
МІЖНАРОДНА ВЗАЄМОДІЯ БІБЛІОТЕК У СИСТЕМІ НАУКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ PDF (Українська)
Dmytro Nikolaiev
МІСІЯ БІБЛІОТЕКИ В КОМУНІКАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОСТІ PDF (Українська)
Valentyna O. Ilhanaieva
НАВЧАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ БІБЛІОТЕКИ У КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОМУ ТА ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ КАТЕРИНОСЛАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА МИНУЛЕ PDF (Українська)
Ludmila Luchka
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА НУВГП В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ІННОВАЦІЇ, СТРАТЕГІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ PDF (Українська)
Iryna Kondratiuk
НАУКОВО–ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ (НДДС) ВНЗ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ PDF (Українська)
Olena O. Lebediuk
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ВІДДІЛУ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРОЮ PDF (Русский)
Tetiana Mykolaivna Shytykova
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ АКАДЕМІЇ PDF (Русский)
Nataliia Nykolaenko
НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПРАЦЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ У БІБЛІОТЕКАХ PDF (Українська)
Nataliia Kunanets
ОБРАЗ БІБЛІОТЕКИ ОЧИМА МИТЦІВ PDF (Українська)
Vladimir V. Khmil
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ В ПЕРІОД ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF (Русский)
Nataliia Kamianskaia
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПОРТАЛУ «КОНСОРЦІУМ БІБЛІОТЕК УКРЗАЛІЗНИЦІ» PDF (Русский)
Anatoliy Kosolapov, Tetyana Kolesnykova, Anton Matsiuk
ОРГАНІЗАЦІЯ АНТИВІРУСНОГО ЗАХИСТУ І САМОДІАГНОСТИКИ У РОЗПОДІЛЕНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF (Русский)
Anatoliy Kosolapov, Dmytro Loskutov, Мykolai Fastov
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ВНТУ PDF (Українська)
Tatyana S. Savchuk
ОСВІТА ТА ЕТАПИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ МГИМО PDF (Русский)
L. Yu. Husiev
ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ СТУДЕНТІВ В ГУ ЦГНТБ УКРАЇНИ PDF (Русский)
Iryna Perepelitsa
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ІНСТРУКЦІЙ ДО WEB-КАТАЛОГУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ PDF (Українська)
Helen V. Pekur
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРВІСУ ВУЗІВСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ ВНЗ: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА ОПЕРАТИВНОСТІ PDF (Українська)
Iryna M. Holovatska
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ ДО НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ЧЕРЕЗ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ БІБЛІОТЕК PDF (Українська)
Iryna Viktorivna Ahiienko
ПРИЧИНИ ОПОРУ ПЕРСОНАЛУ НОВОВВЕДЕННЯМ PDF (Русский)
Oleksii Semenenko
ПРОБЛЕМИ ГЕНДЕРА ЯК СФЕРИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ PDF (Русский)
Eleonora Skyba
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК PDF (Українська)
Antonina Oleksandrivna Muntian
ПРО РОБОТУ БІБЛІОТЕК В КИТАЇ PDF (Русский)
Liu Feikhun
ПРОЦЕС ІННОВАЦІЇ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК У ВНЗ РОСІЇ PDF (Русский)
Mykhayl Shakh
РЕАЛІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕКОЮ ОСНОВНОГО ПРИНЦИПУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ: ОРІЄНТАЦІЯ НА КОРИСТУВАЧА PDF (Українська)
Tetiana Tkachenko
РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОКУМЕНТІВ ВИКЛАДАЧІВ УНІВЕРСИТЕТУ КОРИСТУВАЧАМИ БІБЛІОТЕКИ ДонНУЕТ PDF (Українська)
Nataliia Orlova
РОЗВИТОК БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В КРАЇНАХ АФРИКИ PDF (Русский)
Pol Vy
РОЛЬ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ (НА ПРИКЛАДІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМ. В. ЛАЗАРЯНА) PDF (Українська)
Viktoriy V. Yunakovska
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВНЗ PDF (Українська)
Svitlana Tsymbaliuk, Ludmila Dubchak
СОЦІОКУЛЬТУРНА РОБОТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF (Українська)
Nina Ivanivna Dolmatova
СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА: ПАРАДОКСИ РОЗВИТКУ PDF (Українська)
Volodymyr Dmytrovych Demchenko
СУЧАСНИЙ ПРАЦІВНИК БІБЛІОТЕКИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ PDF (Українська)
Tetiana V. Hryhorenko
СУЧАСНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТА ЙОГО КОМУНІКАТИВНИЙ ЦЕНТР – БІБЛІОТЕКА PDF (Українська)
Oleksandr Pshinko
ТВОРЧІСТЬ БІБЛІОТЕКАРЯ ВНЗ ЯК НЕОБХІДНІСТЬ У СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ УМОВАХ PDF (Українська)
Nataliia G. Hrabar
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДУХОВНИЙ ВИМІР: ПЕРЕХІД ВІД ФОРМУВАННЯ ЛЮДИНИ РОЗУМНОЇ ДО ЛЮДИНИ ДУХОВНОЇ PDF (Русский)
Iryna Shylyna
ТЕХНОТРОННІ ДОКУМЕНТИ ЯК НАПРЯМ РОБОТИ СУЧАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ PDF (Українська)
Kateryna Prokofieva
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ В РОБОТІ ВІДДІЛУ КОМПЛЕКТУВАННЯ БІБЛІОТЕКИ ВНЗ PDF (Українська)
M. M. Bukhalo
УЧАСТЬ ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПРОЕКТІ ELIBUKR: НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ОСВІТИ І НАУКИ PDF (Українська)
Anna O. Voropaeva
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНО–ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЄДНОСТІ БІБЛИОТЕК ВНЗ В ПРОЦЕСАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ PDF (Русский)
Nataliia Anatoliivna Dorofeeva