Author Details

Yunakovska, Viktoriy V., Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Ukraine

  • UNIVERSITY LIBRARY AT THE NEW STAGE OF SOCIAL COMMUNICATIONS DEVELOPMENT - General Papers
    РОЛЬ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ (НА ПРИКЛАДІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ІМ. В. ЛАЗАРЯНА)
    Abstract